Wij zijn een ...

De Johanniter Opvang is een organisatie voor maatschappelijke opvang. Wij bieden onderdak en ondersteuning aan mensen die hun thuissituatie hebben verlaten in verband met problemen van relationele, psychosociale en/of materiële aard. Onze opvang helpt mensen weer op weg naar een zo zelfstandig mogelijk en menswaardig bestaan.
De Johanniter Opvang heeft een Protestants-christelijk karakter en staat open voor iedereen.

Hulp nodig?

Wij helpen u graag!

Wij hebben de volgende mogelijkheden voor opvang, begeleiding en ondersteuning.

Doneren

Help ons met uw donatie!

De Johanniter Opvang ontvangt subsidie van de gemeente Ede. Elke bijdrage is welkom!

Word vrijwilliger!

Word vrijwilliger

Vrijwilligers zijn goud waard! Help jij ons mee?

Verschillende locaties

Wij hebben de volgende mogelijkheden voor opvang, begeleiding en ondersteuning:

  1. De Johanniter Crisisopvang voorziet in tijdelijke individuele crisisopvang, huisvesting en ondersteuning en begeleiding voor mensen in noodsituaties. Wij hebben momenteel 6 één- gezinswoningen en 4 éénkamerappartementen die gemeubileerd en ingericht zijn.
  2. Soloplus bestaat uit 24 appartementen voor alleenstaanden met een ontmoetingsruimte voor sociale contacten.

Onze missie

“De Johanniter Opvang biedt huisvesting en begeleiding aan sociaal kwetsbare mensen met als doel het bevorderen van de zelfredzaamheid binnen de mogelijkheden die een ieder heeft. Wij doen actief een appèl op de eigen verantwoordelijkheid van onze cliënten. Daarin vinden wij aanknopingspunten voor begeleiding op maat, terug naar een passende plaats in de samenleving. Wij accepteren mensen zoals zij met ons in contact komen, ongeacht geloof, etniciteit of geaardheid. Wij baseren onze dienstverlening op de bijbelse opdracht om betrokken en respectvol hulp te bieden aan onze medemens”.

Geschiedenis

Onze organisatie is ontstaan vanuit het werk en de doelstelling van de Johanniter Orde in Nederland. Deze doelstelling is “de mensheid te dienen door hulp te verlenen aan gewonden, zieken en andere hulpbehoevenden en mee te werken aan maatregelen waardoor menselijk leed kan worden voorkomen en verzacht”. Voor meer informatie over de Johanniter Orde klik hier.

In 1985 is het Johanniter Opvanghuis van start gegaan op initiatief van de Protestants Christelijke Stichting voor Maatschappelijk Werk en Gezinsverzorging (PCSMG) te Ede in samenwerking met de Johanniter Orde in Nederland en het Christelijk Streekziekenhuis in Bennekom. De hele regio, gemeente Ede en omliggende gemeentes zoals Wageningen en Veenendaal boden op dat moment geen mogelijkheid van kortdurende opvang en huisvesting voor mensen in noodsituaties. Een groep mensen viel tussen wal en schip. De ambulante instellingen konden hun cliënten die om uiteenlopende redenen dakloos waren nergens in de regio plaatsen of cliënten bleven te lang in residentiele instellingen zoals de psychiatrie terwijl ze uitbehandeld waren. Voor deze mensen bood het Johanniter Opvanghuis een tijdelijk onderdak van maximaal drie maanden.

Er was ook een groep mensen met weinig sociale contacten voor wie zelfstandig wonen vereenzaming zou betekenen. Voor hen is in 1996 Soloplus opgericht, waar zij zelfstandig wonen en voor sociale contacten terecht kunnen in de gezamenlijke ontmoetingsruimte.

Wij hebben vrijwilligers nodig

Vrijwilligers zijn goud waard! Wij willen dat zij hun werk goed en met plezier doen. Daarom hechten we veel belang aan het instrueren, informeren, motiveren en belonen van dit brede scala aan mensen.
Ik meld mij aan