Help mee ons doel te bereiken

Wordt donateur

De Johanniter Opvang ontvangt subsidie van de gemeente Ede. Dit is echter niet toereikend voor alle kosten en daarom zijn wij afhankelijk van giften. Elke bijdrage is welkom!

De Johanniter Opvang heeft een ANBI-registratie (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor specifieke regelingen gelden met betrekking tot schenkingen. Het geld dat men geeft, komt ten goede aan mensen die zich voor hulp tot ons wenden. Onder bepaalde voorwaarden is een schenking aftrekbaar voor de inkomsten- of vermogensbelasting. Kijk voor meer info op: www.belastingdienst.nl

Johanniter Opvang

Bankgegevens: ABN-AMRO IBAN NL 32ABNA0539834084

KvK-nummer: 61180564

RSIN/fiscaal nummer: 81.51.775

Contact formulier

U kunt ons ook een bericht sturen als u ons op een andere wijze wilt steunen