Vrijwilligers ontmoetingsmomenten

Vrijwilligers ontmoetingsmomenten

Wat houdt de functie in?
U begeleidt als vrijwilliger ontmoetingsmomenten die we aanbieden aan bewoners en hun kinderen van de Crisisopvang. Deze vinden tweewekelijks op donderdagochtend plaats van 10.00 tot 11.00 uur en daarnaast ook rond feestdagen zoals pasen en kerst. Het doel hiervan is dat bewoners en hun kinderen op een laagdrempelige manier in contact komen met anderen in een vergelijkbare situatie. Dat blijkt steunend en inspirerend te zijn.

Doel van de functie
Zorgdragen voor een prettige sfeer waarbinnen mensen zich welkom en gezien voelen. U zorgt bovendien dat alle deelnemers op een ontspannen manier
betrokken worden. Waar nodig geeft u sturing aan het gesprek of brengt u mensen in contact met elkaar.
Organisatorische positie
U wordt vrijwillig medewerker bij de Johanniter Opvang en ressorteert hiërarchisch onder de algemeen coördinator. Voor ondersteuning en/of een gesprek kunt u altijd terecht bij een van onze crisisbegeleiders

Profiel van de functie
Wij bieden:
• Op regelmatige basis contact met een van de beroepskrachten
• Vraaggerichte training en coaching
• Ruimte om samen te kijken wat past bij uw behoeften en talenten.
• Onkostenvergoeding in overleg
• WA verzekering
• Gezelligheid en ontmoeting

Wij zoeken vrijwilligers die:
• Vanuit een christelijke identiteit werkzaamheden verrichten
• 23 jaar of ouder zijn.
• In Ede, Wageningen of omgeving wonen.
• Op donderdagochtend eens in de twee weken beschikbaar zijn
• Respectvol kunnen omgaan met mensen die andere normen en waarden hanteren dan zijzelf.
• Passie hebben voor mensen aan de rand van de samenleving.
• Bereid zijn te investeren in contact met cliënten zonder daarvoor direct iets terug te krijgen.
• Over inlevingsvermogen en sociale vaardigheden beschikken.
• Zelfstandig kunnen werken en tegelijkertijd samenwerken met anderen.
• Eigen grenzen kunnen bewaken en daarnaast kunnen aanvoelen wanneer er bij anderen over hun grenzen wordt gegaan en zo nodig hierop actie kunnen ondernemen.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek!
Dit kan via e-mail: vrijwilligers@johanniteropvang.nl of per telefoon: 0318-419519