Vrijwilliger gastheer / gastvrouw Soloplus

Functiebeschrijving Vrijwilliger Soloplus

Doel van de functie
Bieden van ondersteuning aan de bewoners van Soloplus. Gastheer/ gastvrouw zijn in de ontmoetingsruimte van Soloplus op de maandag- dinsdag of donderdagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Signaleren van behoeften en mogelijkheden van cliënten en deze informatie doorgeven.

Taken
Activiteiten en werkwijze mede vormgeven:
• meedenken over de inhoud van activiteiten en de wijze van begeleiding;
• meedenken over de planning en organisatie van activiteiten;
• nadenken over de praktische werkwijze en voorstellen doen ter verbetering.
Activiteiten en werkzaamheden uitvoeren en begeleiden:
• bevorderen van goede leefsituatie en toezien op de naleving van huisregels;
• stimuleren tot het deelnemen aan activiteiten en proberen in voorkomende gevallen
te achterhalen waarom een cliënt niet deelneemt;
• uitvoeren, indien noodzakelijk, van andere ondersteunende (bijvoorbeeld
huishoudelijke) werkzaamheden;
Overige activiteiten:
• verzorgen van schriftelijke rapportage ten behoeve van de overdracht;
• deelnemen aan bijeenkomsten van deskundigheidsbevordering en aan
teamvergaderingen;
• zorgdragen voor de consumpties voor de cliënten en het beheer van de financiën in
de ontmoetingsruimte (Soloplus);
• neemt deel aan de teamvergaderingen, die 6x per jaar gehouden wordt.

Profiel van de functie
Kennis: Er zijn geen eisen wat betreft het opleidingsniveau van vrijwilligers. Van vrijwilligers wordt verwacht dat zij enige levens- en werkervaring hebben, betrokkenheid tonen, een open houding en belangstelling voor de doelgroep hebben.
Gewenste kwaliteit van de vrijwilliger:
• sociale vaardigheden in het omgaan met mensen met een specifieke problematiek;
• stimuleren en motiveren van cliënten en het creëren van een goede sfeer;
• stressbestendigheid en flexibiliteit;
• adequaat kunnen handelen in crisissituaties;
• creativiteit voor het bedenken en organiseren van activiteiten;
• inbreng leveren aan en meedenken in het teamoverleg.

Geïnteresseerd?
Neem dan contact op voor een kennismakingsgesprek!
Dit kan via e-mail: soloplus@johanniteropvang.nl of per telefoon: 0318-419519.
Bereikbaar op dinsdag en vrijdag tussen 10.00 en 13.00.