Vacature stagiair Social Work

Stagiair Social Work 
32 uur per week – voor de duur van 1 jaar
Beschikbaar per 1 september 2018.

De Johanniter Opvang is een organisatie voor maatschappelijke opvang. De instellingen voor maatschappelijke opvang bieden onderdak en ondersteuning aan mensen die door een combinatie van problemen hun woning hebben verlaten of dreigen te moeten verlaten. De opvang helpt deze mensen weer op weg naar een zo zelfstandig mogelijk en menswaardig bestaan.

Als stagiaire heb je verschillende taken. Zo voer je begeleidingsgesprekken met de toegewezen cliënten, stel je begeleidingsdoelen vast en maak je een begeleidingsplan met de cliënt. Je voert daarnaast telefonische aanmeldingsgesprekken en je leert screeningsgesprekken te voeren.
Enkele andere taken zijn:

 • Het bijhouden van het dossier van de betreffende cliënt.
 • Het onderhouden van externe contacten en verwijzen naar andere hulpverlenende instanties.
 • Het bijwonen van teamvergaderingen.
 • Het verrichten van enkele administratieve taken.
 • Actief betrokken zijn bij de crisisopvang en meedenken over mogelijke verbeteringen.
 • Het leren toepassen van de theorie in de praktijk (o.a. het 8-fasenmodel en de presentietheorie)

Als team verwachten we dat de stagiair nauw samenwerkt met de dienstdoende medewerker en met zijn/haar praktijkbegeleider. We werken in een klein, betrokken team en vinden het belangrijk dat de stagiair zich hiervan bewust is.

Vaardigheidseisen

We vinden het belangrijk dat je:

 • Affiniteit met de doelgroep hebt.
 • Beschikt over communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Flexibel, zelfstandig, stressbestendig en daadkrachtig bent.
 • Beschikt over probleemoplossend vermogen.
 • je houdt aan het beroepsgeheim.
 • over een bepaalde mate van zelf reflecterend vermogen beschikt.
 • instemt met de normen en waarden van de Johanniter Opvang.

 

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Maartje Segers , crisisbegeleider, op tel. 06 156 438 39  of per mail msegers@johanniteropvang.nl
Reageren op deze functie is mogelijk tot 28 maart. De sollicitatiegesprekken zullen begin april gepland
worden.
Interesse? Stuur dan je motivatiebrief en CV naar msegers@johanniteropvang.nl